,

Zunanja učilnica

Kategorija: Arhitektura
Avtorji : Štajn Arhitekti (Maruša Debevec, Sinan Mihelčič)
Leto : 2016
Foto : Štajn Arhitekti

Naročnik je želel urediti zunanji prostor ob Srednješolskem centru Rudolfa Maistra v Kamniku, ki bi služil tako pouku zunaj, malici v toplejših mesecih leta ter preživljanju prostih ur. Cilj projekta je bil, da se notranjost šole poveže z zunanjostjo in tako dijakom omogoči kvalitetnejše in bolj zdravo preživljanje prostega in učnega časa v šoli. Analiza obstoječe zasnove šolskega prostora je pokazala, da je veliko zunanje ureditve zasnovane iz krožnih elementov. Tako obstoječi in novi predlagani prostorski elementi tvorijo smiselno celoto. Zunanjo učilnico in jedilnico sestavljajo lesena talna ploskev in različno visoki krogi, ki se dvigajo iz talne površine. Pri projektu smo ohranili večino obstoječe vegetacije, ki v toplejših mesecih ustvarja bogato senco in s tem prijetnejši ambient.