,

Velika planina

Kategorija: Arhitektura
Avtorji : Štajn arhitekti (Maruša Debevec, Sinan Mihelčič, Urh Wiegele))
Leto : 2017

Objekt (oz. objekta) je zasnovan na podlagi dveh izhodišč, postopnosti gradnje in ideje o ustvarjanju ambientov med posameznimi manjšimi deli stavbe. Postopnost in ekonomičnost gradnje smo dosegli s tem, da smo prvotno stavbo razdelili na dva manjša dela, na upravni del in pa restavracijo. S tem se lahko v primeru nezadostne višine investicijskega kapitala najprej zgradi upravni del z manjšim barom, kasneje pa  doda še restavracija. Druga ideja, katero zasledujemo pri oblikovanju, pa je ustvarjanje drobnejše zrnate strukture zazidave, s katero postopoma gradimo občutek podalpske vasi in ne velikega potniškega terminala. S tem postavimo nastavke za prihodnji razvoj območja, saj se na tako razpršeno strukturo lahko navezuje veliko prihodnjih programov. S tem smo ustvarili občutek in izhodišče, da območje ‘’pod gondolo’’ postane svoja destinacija in ne več zgolj tranzitna postaja.