,

Pobrežje Maribor

Kategorija: Arhitektura
Avtorji : Miloš Jeftič, univ.dipl.inž.arh. Sinan Mihelčič, univ.dipl.inž.arh. mag. Polona Filipič, univ.dipl.inž.arh. Maruša Debevec, univ.dipl.inž.arh. Domen Stražar, univ.dipl.inž.arh. Lea Ograjšek, abs.arh. Mladen Mavrović, štud.arh. Daniele Daneluzzi Luca Pellegrini Fabian Narin M.Sc. (CIV.ENG.)
Natečaj : 2. prize

Predlagana zasnova zazidave nadgrajuje obstoječi vzorec večstanovanjskih stavb L oblike, saj je zasnovana kot sistem linearnih lomljenih blokov s točkovnimi poudarki, povezanimi v manjše ambientalne celote, ki skupaj tvorijo funkcionalno in vizualno zaključeno celoto.

Na ta način se razmeroma velika površina območja soseske členi v štiri manjše kakovostno urejene gruče, ki porajajo merilo človeka in pestrost celote. Hkrati pa so to ambientalno zaključene celote, ki sovpadajo z zahtevano etapnostjo gradnje stanovanjske soseske.

Večstanovanjske stavbe so grupirane v jate, ki tvorijo med seboj povezane ambiente. Posamezne gruče sestavljajo trije tipi večstanovanjskih stavb, široki lomljeni blok, ozki lomljeni blok in stolpič.

Ena izmed prednosti predlagane zasnove je ustvarjanje mikro sosesk, ki jih povezuje sistem poti in krajinske ureditve, kar omogoča dobro orientiranost ter prehodnost znotraj območja in povezanost navzven.

Na zahodni strani soseske so vzdolž glavne ulice Veljka Vlahoviča postavljene višje stavbe, na zahodni strani, kjer Mestni občini Maribor predlagamo izvedbo večjega urbanega parka, pa so zasnovane nižje stavbe. Višinski poudarki so tudi ob križiščih.

Vzdolž glavne ulice Veljka Vlahoviča so v pritličjih večstanovanjskih stavb umeščene javne vsebine, ki z izoblikovanostjo pritličnega volumna tvorijo raznolike notranje in zunanje javne površine. Celotni javni program poudarja utrip tlakovanih površin vzdolž glavne ulice ter pestrost parkovnih ureditev v notranjosti soseske.

Razgiban volumen pritličja ustvarja pestre vmesne prostore, ki omogočajo naključnost dogajanja različnih uporabnikov. Osrednji javni program soseske je knjižnica, ki je umeščena tako, da sega v notranjost soseske in pred seboj tvori večji trg.