,

Diploma

Kategorija: Arhitektura
Leto : 2014
Mentor : Alenka Fikfak
Vizualizacija : Andraž Hrovat

Hotel Šimnovec je bil v času, ko je bila Velika planina uspešno smučarsko središče, pomemben prostor srečevanja. S privatizacijo koč in postopnim zapiranjem smučišča je upadla tudi obiskanost hotela, ki je kmalu zaprl svoja vrata. Območje okoli hotela in zgornje postaje nihalke ni več imelo prostora srečevanja, postalo je prehodno območje. Naloga skuša obuditi območje z umeščanjem novega turističnega programa in tako doprinesti k večjemu obisku lokacije. Hkrati pa izbran program s svojo vsebino pomaga pri ohranjanju naravnih danosti. Cilj je vzpostaviti klimatsko zdravilišče s preureditvijo in dopolnitvijo hotela Šimnovec. Novi objekti tvorijo z obstoječim, ki je kulturno zaščiten, harmonični odnos in ga ne poskušajo zasenčiti.